Dátum: 16-04-29 13:27

 

Elérhetőség személyesen: ÁGOTA® Közösségi és Kulturális Központ 6723 Szeged-Tarján, Csongor tér 8.
Hétköznapokon: hétfőtőtől szombatig (csütörtök kivételével!): 14-19 óra között

A függőséggel küzdő, illetve veszélyeztetett fiatalok számára nyújt jelentős és szakszerű segítséget az az egyre szélesedő szolgálat, mely a Kiút Alapítvány, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász 2015 őszén kötött együttműködési megállapodásán alapul.

A szolgálat célja kettős:
- A veszélyeztetett fiatalok esetében a megelőzés.
- A függőségtől szenvedőknél természetesen a visszavezetés a minél egészségesebb, minél kiegyensúlyozottabb életbe.

Elérhetőség: Amennyiben Ön ismer olyan fiatalt, aki függőséggel küzd és e tekintetben szükséget szenved, kérjük keresse a Kiút Alapítvány, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgálat és a Karitász közös szolgálatát az Ágota Kulturális Közösségi Centrumban (Szeged, Csongor tér 8.) hétfő, kedd, szerda, péntek 15-19 óra között, ill. szombati napokon 14-19 óra között.

Korunkban egyre több ember, kiváltképp fiatalok, egyre alacsonyabb életkorban ismerkednek meg valamilyen káros szenvedéllyel és válnak függővé, vagy sodródik annak szélére: az alkohol, a cigaretta, a különböző - egyre olcsóbban elérhető -, pusztító hatású drogok ugyanúgy, mint például a játék- vagy tárgyfüggőség egyaránt rombolják az emberi életet és az egyén társas kapcsolatait. Számos esetben azért vannak a fiatalok veszélyeztetett helyzetben, mert családjaik súlyos problémákkal terheltek, így a gyerekek nem is mérik fel a rájuk leselkedő veszélyeket és kiszolgáltatottságuk mértékét.

Rajtuk, kívánunk segíteni: együttműködésünk révén a Kiút Alapítvány tudással és tapasztalattal rendelkező szakembereinek tevékenysége még több érintett fiatalt elérhet.

A tevékenység: Nem az egészségügyben ismert, pszichiáter által előírt „elvonókúráról” van szó, hanem olyan támogatásról, melynek révén a fiataloknak segítenek minél harmonikusabb személyiséggé válni. Lélekben és mentálisan minél egészségesebb énképpel rendelkezik a fiatal, minél inkább megtapasztalja, hogy ő szerethető, szeretve van, annál kevésbé érez indíttatást arra, hogy kártékony pótlékokhoz nyúlni. A belső harmónia lehet az, ami fokozatosan kiszoríthatja életükből a különböző „szereket”. Mindez természetesen egy hosszú folyamat eredménye, amelyhez támogató és szeretetteljes légkörre, pozitív, megerősítő visszajelzésekre van szükség.

A megoldás természetesen összetett. A Kiút szolgálata azt célozza, hogy olyan, a függő vagy veszélyeztetett fiatal számára teremtenek szeretetteljes, baráti környezetet teremtenek segítő kortársak bevonásával. Gyógyító ereje van annak, ha közösséget, egyben olyan emberi közeget talál, ahol elfogadják őt és szeretik jellemvonásaival, hiányaival, nehézségeivel együtt. Olyan közegben, ahol bizalmi légkör uralkodik, és nem kell az újabb megsebződésektől félnie. Ily módon idővel kialakul benne a hovatartozás érzése. Segíthet kialakítani egészséges kötődést, fejleszti az emberi kapcsolatok létesítéséhez szükséges készségeket.

A szakemberek által vezetett és felügyelt folyamatban nélkülözhetetlen a kortárs csoport részvétele, hisz a fiatalok számára sok esetben az ő véleményük a legfajsúlyosabb. Jobban hallgatnak rájuk, mint bármely közel vagy távolabb álló felnőttre szülőre vagy tanárra, kiváltképp, ha a szülőkapcsolat sérült.

A közösségekben terápiás hatású tevékenységeket kell végezniük. Nem utolsó sorban kreatív feladatokat is kapnak, olyanokat melyek számukra is érdekesek, melyben örömüket lelheti, képességeiket kibontakoztathatják. Fontos, hogy mindezeket közösségben, az együttműködést is tanulva kell elvégezniük. A reális kihívást jelentő feladatok sikerélményt jelentenek, ami építi személyiségüket, segít fokozatosan egészséges énképet és önbecsülést kialakítani. Mindez segíti a kallódó gyerekek szocializációját, megfelelő értékrendjük kialakítását és ezeken keresztül helyük megtalálását a társadalomban.

Az együttműködő partnerek gondoskodnak a szakemberek és a kortárs csoport segítői rendszeres képzésben részesüljenek, így felkészülten siethessenek a bajba jutottak segítségére.